Корпоративний університет


Корпоративний університет є інструментом комплексного управління людським капіталом сучасного бізнесу. Основна мета професійного розвитку персоналу – це капіталовкладення, яке повертається у вигляді збільшення внеску менеджерів у досягнення цілей організації в довгостроковій і короткостроковій перспективі.

Університет VITAGRO орієнтований на реальні потреби компанії, кращі світові практики в області підготовки менеджерів та фахівців різних рівнів. Такий комплексний підхід дає синергетичний ефект від єдності теорії, кращого світового досвіду в практиці та інноваційності українського бізнесу.

Місія корпоративного університету полягає в продукуванні нових знань, розвитку практичних навичок, формуванні філософії організації і створенні команди однодумців, яка формує інтелектуальний капітал компанії.

Програми навчання співробітників охоплюють як softs skills – менеджерські навички, лідерство, тайм-менеджмент, комунікаційні навички, тощо, так і case study –програми, де команди різних бізнесів компанії аналізують проблемні місця в роботі і перетворюють на рішення на для всієї групи компаній VITAGRO.

Цілі Корпоративного університету VITAGRO на 2020-2021 роки:

  • підвищення ефективності діяльності компанії через комплексне навчання менеджерської команди;
  • підготовка компанії до змін, залучення співробітників до нововведень;
  • формування єдиних корпоративних цінностей і корпоративної культури;
  • генерація ідей, стимулювання безперервного розвитку організації;
  • сформування навичок практичного використання сучасних підходів до ведення бізнесу;
  • зміцнення і розвиток міжфункціональних зв’язків в групі компаній;
  • розробка в процесі навчання і впровадження змін у компанії, покликаних підвищити конкурентоспроможність і прибутковість бізнесу.